FAQs Complain Problems

वडा नं. ५

जनप्रतिनिधिहरु :

क्र.स. नाम पद सम्पर्क नं.
श्री नरेन्द्रसिंह भण्डारी वडा अध्यक्ष 9812845671
श्री राधा भण्डारी वडा सदस्य  
श्री तारालाल चौधरी वडा सदस्य  
श्री त्रिलोचन यादव वडा सदस्य  
श्री माया नेपाली वडा सदस्य  

 

कर्मचारीहरु :

क्र.स. नाम पद सम्पर्क नं.
श्री राजेश कुमार कहार वडा सचिव 9867149240
श्री पवन कुमार यादव कार्यालय सहयोगी 9806249692

 

जन प्रतिनिधि