FAQs Complain Problems

वडा नं. ६

 

जनप्रतिनिधिहरु :

क्र.स. नाम पद सम्पर्क नं.
श्री श्यामबहादुर रोका वडा अध्यक्ष 9847948049
श्री दिलमती वली वडा सदस्य 9866730763
श्री रामबेलासु चौधरी वडा सदस्य  
श्री सुरेन्द्र रोका वडा सदस्य 9748606522
श्री सन्धया परियार वडा सदस्य 9822943967

 

कर्मचारीहरु :

क्र.स. नाम पद सम्पर्क नं.
श्री लक्ष्मी चौधरी वडा सचिव 9847968376
श्री अमृत रोका कार्यालय सहयोगी 9809845794

 

जन प्रतिनिधि