FAQs Complain Problems

* व्यक्तिगत घटना दर्ता कहाँ गरिन्छ ?

उत्तरः सम्बन्धित व्यक्ति स्थायी बसोबास गरेको वडा कार्यालयबाट ।