FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७७ साल असाेज १४ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयहरुः

७७/७८ 09/30/2020 - 16:36 PDF icon असाेज १४ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयहरुः

मिति २०७७ साल असाेज १२ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयहरुः

७७/७८ 09/29/2020 - 12:03 PDF icon असाेज १२ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयहरु

मिति २०७७ साल भाद्र ९ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयहरुः

७७/७८ 09/29/2020 - 11:55 PDF icon भाद्र ९ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयहरुः

मिति २०७७ साल श्रावण २३ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयहरुः

७६/७७ 08/11/2020 - 14:00 PDF icon 2077-4-23.pdf

मिति २०७७ साल साउन ०५ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयहरु:

७६/७७ 08/11/2020 - 13:57 PDF icon 2077-4-5.pdf

गाउँ कार्यापालिकाको मिति २०७६।१२।२३ गतेको निर्णयहरु :

७६/७७ 04/05/2020 - 17:14 PDF icon 12-23 nirnay.pdf

मिति २०७६।०९।१८ को कार्यापालिकाको निर्णय :

७६/७७ 01/06/2020 - 11:21 PDF icon meeting_decisions_2076_09_18.pdf