FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वास्थ्य तर्फका करार सेवाका कर्मचारीहरुको ब्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड, 2080 ८०/८१ 07/27/2023 - 13:27 PDF icon स्वास्थ्य तर्फका करार सेवाका कर्मचारीहरुको ब्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड, 2080.pdf
राजपुर गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०८० ८०/८१ 07/26/2023 - 14:05 PDF icon शिक्षा ऐन २०८०.pdf
विपद् राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ ७९-८० 04/03/2023 - 16:00 PDF icon विपद् राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७९.pdf
मर्मत संभार कोष संचालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 04/03/2023 - 14:40 PDF icon मर्मत संभार कोष संचालन कार्यविधि, २०७९.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि ७९-८० 04/03/2023 - 13:17 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि.pdf
गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७९ ७९-८० 04/03/2023 - 12:30 PDF icon गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७९.pdf
राजपुर गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९ ७८-७९ 02/24/2023 - 14:32 PDF icon राजपुर गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९.pdf
राजपुर गाउँपालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन, २०७९ ७८-७९ 02/24/2023 - 14:30 PDF icon राजपुर गाउँपालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन, २०७९.pdf
विनियोजन ऐन २०७९ ७९-८० 08/14/2022 - 16:17 PDF icon Biniyojan-1.pdf
स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ ७९-८० 08/07/2022 - 11:52 PDF icon 1657272367-प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्वन्धी-मापदण्ड,-२०७८.pdf

Pages