FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विनियोजन ऐन २०७९ ७९-८० 08/14/2022 - 16:17 PDF icon Biniyojan-1.pdf
स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ ७९-८० 08/07/2022 - 11:52 PDF icon 1657272367-प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्वन्धी-मापदण्ड,-२०७८.pdf
स्वयमसेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 08/02/2022 - 16:58 PDF icon स्वयमसेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९.pdf
राजपुर गाउँपालिकाको कृषि ब्यवसाय प्रवर्धन ऐन, २०७७ ७७/७८ 02/10/2022 - 12:50 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७७.pdf
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ ७८-७९ 02/10/2022 - 12:50 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७.pdf
विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति, २०७७ ७८-७९ 02/10/2022 - 12:42 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति, २०७७.pdf
स्थानीय विपद् जोखिम न्युनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना (२०२०–२०३०) ७८-७९ 02/10/2022 - 12:36 PDF icon स्थानीय विपद जोखिम न्युनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना (२०२०–२०३०).pdf
स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशिल योजना २०७६ ७८-७९ 02/10/2022 - 12:15 PDF icon LDCRP- Rajpur.pdf
राजपुर गाउँपालिकाकाे आर्थिक ऐन २०७८ ७७/७८ 07/25/2021 - 14:11 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन, २०७७ ७७/७८ 06/22/2021 - 11:31 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन, २०७७.pdf

Pages