FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दस्तावेज

Request for sealed Quotation for operation of Vital Event Registration camp.

PDF icon suchana 001.pdf

धानवालीको पकेट विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना ।

PDF icon dhanbaliko suchana 001.pdf

एम्बुलेन्स खरिद गर्ने सम्बन्धी सुचना ।

PDF icon ambulance_notice 001.pdf, PDF icon technical specification.pdf

मोर्डना खोपको दोस्रो खोप संचालन सम्बन्धमा ।

PDF icon मोर्डना खोप 001.pdf

कृषकहरूलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा बाख्राको खोर सुधार र बंगुरको खोर सुधार कार्यक्रममा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

PDF icon pashu_anudan_notice.pdf

कृषकहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा पावर टिलर वितरण गर्ने सम्बन्धी सूचना । (दोश्रो पटक प्रकाशित)

PDF icon suchana_krishi 001.pdf

गरिब परिवारको प्रारम्भिक सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

PDF icon सूचना 001.pdf

गरिब परिवारको प्रारम्भिक सूची ।

PDF icon 51010 दाङ राजपुर गा.पा._गरिब (2).pdf

सेवा प्रवाह बन्द रहने सम्बन्धी सूचना ।

PDF icon notice 1.pdf

कोभिड-१९ सम्बन्धि सुचना ।

PDF icon notice_covid 001.pdf