FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दस्तावेज

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले लागि निवेदन दिने सम्बन्धी पैंतीस (३५) दिने सूचना ।

PDF icon bhumi suchana rajpur.pdf

बाख्रा पकेट विकास कार्यक्रम संचालनको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

PDF icon bakhra pocket suchana 001.pdf

निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्बन्धि सूचना ।

PDF icon swasthye sibir suchana 001.pdf

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

PDF icon letterpad स्वयमसेवक शिक्षक २०८०।०८१ - final.pdf

Issuance of Letter of Intent to Award the Contract

PDF icon LOI.pdf

राजपुर साप्ताहिक पत्रिका वर्ष १ अङ्क १३, २०८० पौष १३ गते शुक्रबार

PDF icon 13 राजपुर साप्ताहिक २०८०-०९-२० Final.pdf

पशुबस्तुहरुमा नश्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भाधान सेवा संचालन सम्बन्धी सूचना ।

PDF icon artificial insemination notice 001.pdf

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।

PDF icon final_notice_0822 001.pdf

अ.हे.व. र अ.न.मी.को लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।

PDF icon written exam notice 001.pdf

प्रारम्भिक योग्यता सूचि प्रकाशन गरिएको साथै लिखित र अन्तरवार्ता परीक्षा सम्बन्धि सूचना ।

PDF icon ahw anm notice.pdf