FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गने आशयकाे सूचना।

PDF icon notice.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

PDF icon aashayko_suchana_-SQ-12,13,15[639].pdf

सार्वजनिक विदाकाे दिनमा समेत सेवा प्रवाह सम्बन्धमा ।

PDF icon sewa prabha sambandhma.pdf

वडा नं. २ का अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाँउ भनि दिएको निवेदन फारममा अपुग कागजात पुर्याउने सम्बन्धी सुचना।

PDF icon अपुग कागजात पुर्याउने सम्बन्धी.pdf

अ.न.मी. पदका लागि करार सेवा सम्वन्धी सूचना।

PDF icon anm vacancy notice 001.pdf

बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

PDF icon baikalpik umedwar sifaris 001.pdf

सूचना प्रकाशन गरिएकाे सम्बन्धमा ।

PDF icon शिक्षा शाखा सुचना.pdf

सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना ।

PDF icon chaite dashai bida notice 001.pdf

बाख्रा पकेट विकास कार्यक्रमकमे नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

PDF icon notice vet 001.pdf

लगत प्रविष्टकर्ताको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

PDF icon lagat prabistakarta suchana 001.pdf