FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी जानकारी मुलक पुस्तिका ७५/७६ Saturday, March 2, 2019 - 09:45 PDF icon सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी जानकारी मुलक पुस्तिका.pdf
सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी जानकारी मुलक पुस्तिका ७५/७६ Saturday, March 2, 2019 - 09:45 PDF icon सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी जानकारी मुलक पुस्तिका.pdf
सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीको लगत हस्तान्तरण फारामको नमुना ७५/७६ Saturday, March 2, 2019 - 09:43 PDF icon सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीको लगत हस्तान्तरण फारामको नमुना.pdf
सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ ७५/७६ Saturday, March 2, 2019 - 09:41 PDF icon सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५.pdf
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ Saturday, March 2, 2019 - 09:39 PDF icon सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि २०७५.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ताका लागि दिने दरखास्तको ढांचा ७५/७६ Saturday, March 2, 2019 - 09:34 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ताका लागि दिने दरखास्तको ढाँचा.pdf