FAQs Complain Problems

वडा नं. १

क्षेत्रफल :

साबिक गाबिस र वडाहरु: बेला गाबिस वडा नं. २,३

जनसंख्या : ३८७१

कुल घरधुरी संख्या : ७६६

कर्मचारीहरु :

क्र.स. नाम पद सम्पर्क नम्बर
श्री गिरधारी यादव वडा सचिव 9847847918
श्री सुनिल कुमार शाह सव इन्जिनियर 9800887668
श्री चोलिनाथ चौधरी कार्यालय सहयोगी 9866730822
Population: 
३८७१
Ward Contact Number: 
९८५७८७०००१