FAQs Complain Problems

वडा नं. १

क्षेत्रफल :

साबिक गाबिस र वडाहरु: बेला गाबिस वडा नं. २,३

जनसंख्या : ३८७१

कुल घरधुरी संख्या : ७६६

जनप्रतिनिधिहरु :

क्र.स. नाम पद सम्पर्क नम्बर
श्री विष्ण बहादुर बुढा वडाध्यक्ष 9857870001
श्री शिउप्रसाद चौधरी वडा सदस्य 9806259270
श्री रामबहादुर सुनार वडा सदस्य 9809762381
श्री केशमाला सुनार वडा सदस्य 9809796967
श्री गोमा अधिकारी वडा सदस्य 9809754223

कर्मचारीहरु :

क्र.स. नाम पद सम्पर्क नम्बर
श्री गिरधारी यादव वडा सचिव 9847847918
श्री चोलिनाथ चौधरी कार्यालय सहयोगी  
Population: 
३८७१
Ward Contact Number: 
९८५७८७०००१

जन प्रतिनिधि