FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दस्तावेज

पढ्दै कमाउदै कार्यक्रमको प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

PDF icon Padhdai Kamaudai Suchana 001.pdf

उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी सूचना ।

PDF icon उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी सूचना । 001.pdf

करार सेवा सम्बन्धी सूचना ।

PDF icon ahw anm करार सूचना स्वास्थ्य २०८१।२।१६.pdf

बाख्रा प्रवर्धन कार्यक्रम संचालनका प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः २०८१।।०२।११

PDF icon bakhra prabadhan suchana 001.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

PDF icon aasayko suchana 001.pdf

पुराना घर तथा भवनहरुको अभिलेख ब्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धी ३५ दिने सूचना ।

PDF icon soochana.pdf

करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धी सूचना ।

PDF icon sub eng karar notice.pdf

साना कृषि औजार तथा यन्त्र उपकरण अनुदान सम्वन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

PDF icon agri Notice.pdf

स्वयम् सेवक शिक्षकको लागि आवेदन स्वीकृत गरिएको सूचना ।

PDF icon suchana.pdf

बाख्रा प्रवर्धन कार्यक्रम संचालनका प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सूचना ।

PDF icon 111111.pdf

Pages