FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दस्तावेज

लगत प्रविष्टकर्ता आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

PDF icon data entry notice 001.pdf

आ.व.२०७९।८०मा नयाँ बाख्रा पकेट विकास कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आहृवान सम्बन्धि सूचना ।

PDF icon paket Suchana prastab aahwan 2079 80 पकेट कार्यक्रम.pdf

आगामी आ.व. २०८०।०८१ को न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन पेश गर्ने सूचना ।

PDF icon pmep suchana.pdf

बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

PDF icon baikalpik ummedwar sifaris notice 001.pdf

नदिजन्य पदार्थ विक्री सम्बन्धी सूचना ।

PDF icon nadi janya padartha bikri suchana 001.pdf

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।

PDF icon Amin_notice.pdf

सर्वेक्षक पदको प्रारम्भिक योग्यता सुचि सच्याइएको सम्बन्धि सुचना ।

PDF icon modified notice.pdf

सूचना/विज्ञापन भुक्तानी सम्बन्धमा ।

PDF icon bigyapan bhuktani suchana 001.pdf

प्रारम्भिक योग्यता सुचि र अन्तर्वार्ता तालिका प्रकाशन सम्बन्धि सुचना ।

PDF icon amin_shortlist_notice_final.pdf

सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सुचना ।

PDF icon teacher_vacancy.pdf

Pages